Slide 1
O nas

Informacje o naszym Centrum Stomatologicznym i jego działalności.

Pracownia RTG

Lokalizacja: pl. E. Serkowskiego 10, 30-512 Kraków

Telefon: 12 656-43-02

Kierownik: Anna Kurek

Pracownia jest czynna  od poniedziałku do piątku w  godz. 9.00 – 19.00

Pracownia RTG jest wyposażona w najnowszej generacji urządzenia i aparaty RTG. Oferujemy pełen zakres badań radiologicznych stomatologicznych wykonywanych przez wykwalifikowany personel posiadający wszelkie szkolenia i uprawnienia.

Wszystkie nasze urządzenia posiadają certyfikaty jakości i świadectwa dopuszczające do eksploatacji i działania na terenie RP oraz podlegają kontroli jakości poprzez wykonywanie wewnętrznych testów kontroli jakości: testów podstawowych i corocznych testów specjalistycznych. Dzięki temu możemy  gwarantować usługi na najwyższym poziomie i zapewnić Państwu maksymalny poziom bezpieczeństwa radiologicznego.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko w Pracowni RTG.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

Pracownia RTG na podstawie Decyzji Nr 1/116/2013 uzyskała zezwolenie na uruchomienie pracowni rentgenowskiej do celu diagnostyki medycznej w jednostce organizacyjnej pn.: PRO-ORTO-DENT Sp. z o.o., w której zainstalowane są następujące typy aparatów rtg:

1. Aparat stomatologiczny Pantomograficzny ORTHOPHOS XG 3D Ready uruchomiony na podstawie: decyzji Nr 2/134/2013 wydanej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny ;

2. Aparat stomatologiczny punktowy HELIODENT PLUS uruchomiony na podstawie decyzji Nr 2/134/2013  wydanej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny.


Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych.

Zmierzona dawka efektywna nie została przekroczona w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych.

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.